تولید و پخش پوشاک شبنم از سال 1368 آغاز به کار کرده است و در حال حاضر یکی از بهترین تولیدیها در این عرصه تبدیل شده است.

این شرکت با تولید انواع لباس فرم و اقدام به تهیه لوازم جانبی مشاغل از شهرت قابل توجهی در تهران و شهرستان برخوردار است.

این شرکت با کسب تجربه در پی برآورده سازی نیازها و ارتقای رضایت مشتریان نمایندگانی در شهرستانها گذارده تا دسترسی به محصولات آسان گردد.